زانوی ضربدری چیست؟ Featured

25 مهر

زانوی ضربدری چیست؟

زانوی ضربدری یا ژنووالگوم  بیماری است که طی آن یک بد فرمی استخوان پیدا می کند و زانوها بیش از حد به یکدیگر نزدیک می شوند ولی مچ پاها از هم فاصله دارند.و کف پاها نمی تواند جفت شود که فرد معمولا با این عارضه متولد شده و تا سن ١٨ تا ٢۴ سالگی ادامه دارد که با بالا رفتن سن این بیماری کم کم اصلاح می شود.

نحوه تشخیص زانوی ضربدری:


با تشخیص پزشک و معایناتی که انجام می شود پزشک از شما می خواهد که راه بروید تا با نحوه راه رفتن و ایستادن شما بتواند زاویه زانو،نامساوی بودن طول پاهایتان را ارزیابی کند و تشخیص دقیق بدهد و در برخی از موارد باید با MRI یا اشعه ایکس تشخیص داده شود.
علت ایجاد عارضه ی زانوی ضربدری:
این عارضه در کودکان امری طبیعی است ولی اگر این عارضه تا سنین بزرگسالی ادامه یابد نشان دهنده عارضه ی دیگری همچون آرتروز زانو،سوء تغذیه ،وجود عفونت در زانو یا پا،بیماری های مفصلی یا  استخوانی و یا ممکن است به دلیل افزایش وزن و فشار وارده به زانو باشد.

 روش های درمانی زانوی ضربدری:

 روش درمان زانوی ضربدری تا حد زیادی به علت ایجاد این عارضه بستگی خواهد داشت که اگر وجود این عارضه در اثر بدشکلی استخوانی باشد روش های غیر جراحی کارآمد نخواهد بود ولی در بقیه موارد می تواند با عوامل زیر درمان شود:

  • ورزش درمانی و فیزیوتراپی
  • کاهش وزن
  • کفش آرتوتیک
  • جراحی

اگر فرد دچار عارضه ی زانوی ضربدری شده باشد معمولا تا ٨ سالگی بدون نیاز به هیچ درمانی خوب می شود ولی اگر از آن سن به بعد درمان نشد با انجام تمرینات فیزیکی از جمله حرکات های جهت دار بدن به سمت های مختلف،استفاده از کابل و کش ابداکشن،تمرینات پرس زانو،بالا و پایین رفتن از سکو و استفاده از کفی طبی می تواند موثر باشد.