مرکز اسکن کف پا

مرکز اسکن کف پا


هم اکنون با وجود دستگاه های اسکنر (High Technology) کلیه قوس ها و ناهنجاری های کف پای هر فرد قابل بررسی و درمان است و تجویز و ساخت کفی مناسب در مرکز اسکن کف پا بر اساس اندازه گیری توسط یک پردازشگر سریع و دستور به یک ماشین تراش کامپیوتری (CNC) انجام می شود.
لازم به ذکر است قوس کف پای هر فرد ، درست مانند اثر انگشت، اختصاصی خود اوست. چنان چه این قوس توسط دستگاه 3D SCAN به دقت اندازه گیری نشود ، منجر به تجویز کفی هایی می شود که از پیش آماده شده و در داروخانه ها به فروش می رشد. قدر مسلم قوس این کفی ها به لحاظ ارتفاع و محل قرارگیری مناسب آن فرد نیست و حتی می تواند منجر به تشدید اختلالات پا شود. علاوه بر این، توجه به این نکته نیز ضروری است که مشکل صافی کف منحصر به صافی قوس طولی کف پا نیست . بلکه چرخش پاشنه در مچ پا نیز مد نظر است که این عارضه به هیچ عنوان توسط کفی های متفرقه قابل درمان نیست.

گچ گیری یکی از روش های قدیمی اندازه گیری قوس کف پا بوده که متاسفانه به دلیل یک اشکال عمده، اثربخشی آن به لحاظ علمی کاملا مردود است. این اشکال این است که فرد مریض ، در هنگام گچ گیری اصلا روی پای خود نمی ایستد.
ghaleb.jpg