دوره های تخصصی

دوره های تخصصی

special.jpg

در دوره های تخصصی آموزش برای متخصصین و پزشکان جهت آشنایی و آموزش خدمات پودیاتری انجام می­پذیرد.

در این دوره افراد با اختلالات و بیماری های پا آشنا می شوند و روش های تشخیص آنها, روش های درمانی کنسرواتیو (محافظتی), درمان دارویی, درمان غیر جراحی, درمان جراحی را آموزش می بینند.

در پایان دوره گواهی مربوطه برای افراد صادر می شود.

دکتر فووت اولین مرجع رسمی پاپزشکی در ایران

در راستای گسترش علم نوین پاپزشکی و افزایش سلامت ایرانیان،دکتر فووت آماده همکاری با کلیه سازمان ها و ارگان های کشور می باشد.