دوره های آموزش مربیان

دوره های آموزش مربیان و معلمان بهداشت

child.jpg

بسیاری از اختلالات در دوران نوجوانی قابل درمان است, از این رو آگاهی از روند رشدی و ویژگی های رشد می تواند از بسیاری از بیماری ها و اختلالات ساختاری در آینده جلوگیری کند. برگزاری دوره های آموزشی برای مربیان و معلمان باعث آشنایی آنها با اختلالات ساختاری در کودکان و نوجوانان, روش های ارزیابی و شناسایی اولیه اختلالات, آشنایی افراد با عوارض این اختلالات در مراحل رشدی می شود. این آموزش ها از طریق جلسات با والدین و همچنین آموزش نوجوانان به خانواده ها انتقال می یابد و درنتیجه باعث آکاهی بیشتر افراد می شود.

دکتر فووت اولین مرجع رسمی پاپزشکی در ایران

در راستای گسترش علم نوین پاپزشکی و افزایش سلامت ایرانیان،دکتر فووت آماده همکاری با کلیه سازمان ها و ارگان های کشور می باشد.