خدمات بیمارستانی

خدمات بیمارستانی

hospital.jpg

شعب کلینک دکترفووت در بیمارستان پاستور نو, و مدائن (تهران) به منظور افزایش کیفیت و تسهیل خدمات رسانی به مراجعین کلیه خدمات تخصصی از قیبل جراحی های تخصصی ودرمانی مورد نیاز افراد را انجام می­دهند. بیمارانی که برای درمان نیاز به جراحی, بستری و مراقبت های ویژه دارند به این مراکز ارجاع داده می شوند.

انواع جراحی ها توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص این امر انجام می­گیرد.

خدمات بیمارستانی شامل:

  • جراحی های مفصلی
  • تومورهای استخوانی
  • جراحی های زیبایی
  • جراحی های اصلاحی راستا

دکتر فووت اولین مرجع رسمی پاپزشکی در ایران

در راستای گسترش علم نوین پاپزشکی و افزایش سلامت ایرانیان،دکتر فووت آماده همکاری با کلیه سازمان ها و ارگان های کشور می باشد.