انتشار کتب پودیاتری

انتشار کتاب

book.png

تیم علمی-پژوهشی نسخه با هدف ارتقا سطح علمی و آگاهی افراد در زمینه پا و مسائل مربوط به آن اعم از بیماری های مرتبط با پا, درمانهای آن و مراقبت و بهداشت آن کتاب, نشریه و بروشورو ... منتشر می کند.

این تیم در زمینه تدوین و چاپ کتب تخصصی, دانشگاهی و عمومی فعال بوده است.

ازجمله آثارچاپ شده توسط این تیم شامل:

  • راهنمای جامع کفش و کفی
  • پا و بیماری های آن
  • راهنمای پای دیابت

آثار درحال چاپ شامل:

  • اختلالات و بیماری های پا

این گروه آماده همکاری با افراد درزمینه چاپ آثار خود را در حوزه سلامت و مراقبت از پا است. دکتر فووت می تواند به عنوان حامی مالی به افراد در زمینه چاپ و نشر آثار یاری رساند.

دکتر فووت اولین مرجع رسمی پاپزشکی در ایران

در راستای گسترش علم نوین پاپزشکی و افزایش سلامت ایرانیان،دکتر فووت آماده همکاری با کلیه سازمان ها و ارگان های کشور می باشد.